Хипнозата при лечение

Използване на хипнозата при лечение на състояния

Понякога можете да чуете съмнения на някои психотерапевти относно ефективността на използването на хипнозата при лечението на различни заболявания. Към това можем да кажем с увереност, че такива специалисти просто не познават техниката на хипнозата.

Професионалният хипнолог е способен качествено да провежда хипнотични сесии и да предоставя необходимата помощ на хората за укрепване на тяхното здраве. Както и повишаване на психологическата стабилност, повишаване на функционалната активност. Също така и активността на целия организъм.

Хипнозата заема едно от ключовите места в съвременната сугестивна психотерапия. Хипнотичният сън е временно състояние на съзнанието, в което хипнологът потъва. Този сън дава предложения и нагласи в съответствие с психологическите проблеми. Докато е под въздействието на хипноза, човек става много възприемчив към думите, жестовете и докосването на хипнотизатора. Намирайки се в хипнотично състояние, човек избирателно участва в слухови, зрителни и кожни анализатори, което води до повишена внушаемост.

Ние сме на разположение за провеждане на професионална хипноза  InnerSelf Academy, Адресът ни е: София, кв. Лагера, ул. Балканджи Йово 5, Можете да получите информация на телефон: +3598 89 722 483.

По време на сесия

По време на сесия за хипноза, подсъзнанието активно участва, позволявайки на хипнотизираните да бъдат в постоянна комуникация с външния свят, да изпитват по-живи усещания, да реагират на думите и действията на хипнотерапевта (хипнолог, хипнотизатор), без да проявяват собствена инициатива.

Хипнотерапията е един от водещите немедикаментозни методи за лечение на психични разстройства, разстройства на нервната система, пристрастяващи състояния, сексуални дисфункции, психосоматични заболявания. С помощта на хипноза се лекуват болести, изчезват всички негативни симптоми и усещания и се постигат дългосрочни и трайни положителни резултати.

Хипнозата няма противопоказания, с изключение на пациентите в халюцинаторно-налудно състояние, няма възрастови и полови ограничения. Хипнотерапията не изисква да спрете приема на лекарства, ако Вашият лекар е предписал курс на лечение, но ще действа като общ и изчерпателен курс, целящ да укрепи здравето Ви.

Вашият коментар