Сугестопедичният метод на преподаване

Повече за Сугестопедичният метод

Сугестопедичният метод на преподаване е система от въвеждане и фиксиране на речеви материали в различни комуникационни ситуации, фокусирана върху създаването на естествена речева среда, активиране на учениците по време на урока и мобилизиране на скритите психични резерви на човека.

Международно признат сугестивен метод възниква в България през 60-те години. XX век и се свързва с името на неговия създател – Г. Лозанов. Думата „сугестология“ идва от лат. sugerium, което означава „заместител“, „шепот“, „вдъхновявам“.

Навлизането на Сугестологията в педагогиката довежда до създаване на Сугестопедията, която се явява и експериментален метод на Сугестологията.

Сугестологията е науката за внушението, сугестопедията е нейното приложение в педагогиката. Информацията отвън може да проникне във вътрешния свят на личността, твърди Лозанов чрез два канала – съзнателния и несъзнателния.

Сугестивно-педагогическото направление в педагогиката се появило във връзка с опита на българския психотерапевт Георги Лозанов да използва внушението като средство за активиране на резервните умствени способности на личността в образователния процес, по-специално при преподаване на английски и други езици. Методът на внушаването придобива широко разпространение през 60-70-те години на XX век.

Масовите експерименти върху преподаването на чужд език са започнати през 1964 г. в България в Института за специализация и напреднали медицински лекари в София. От 1965 г. за научни изследвания в тази област е създадена научна група към Педагогическия изследователски институт „Тодор Самодумов“ в София, която през 1966 г. прераства в независим Институт за научни предложения.

Системата на Лозанов се основава на някои психологически закони. По-специално, тя Ви позволява да заобиколите психологическата бариера, присъща на традиционното обучение, свързана със страха от грешки. В атмосфера на лесна комуникация и творчество тази бариера изчезва. Когато човек е освободен, той се учи лесно и бързо, сякаш без усилия. Живият интерес и свободната комуникация, присъщи на предложенията на Лозанов, могат да бъдат полезна помощ при всяко изследване. Но не всички треньори дори знаят за тази система. И много малко успяват да създадат в работата си атмосфера на вълнуващи действия, лесна игра.

Описание и ефективност на метода

Ефективността на сугестивната система за педагогическо обучение се състои във фокуса й върху интегрираното развитие на личността на обучаемия, върху едновременното развитие на неговите интелектуални, емоционални и мотивационни страни.

Запознайте се и с друг интересен метод за преподаване на Английски език, а именно Jolly Phonics.

Вашият коментар