Строителен отпадък от града – къде се изхвърля той?

Навярно малцина знаят, във Враждебна, до бившия завод Кремиковци се намира Депото за строителни отпадъци на града ни. То представлява стара кариера за инертни материали, която вече не се ползва. Площтта му над 400 дка. Депото притежава всички необходими лицензии и разрешителни от МОСВ и РИОКОЗ. Тук постъпващите бетон, камъни, мазилки и тухли се преработват от тежки машини и се превръщат в рециклиран материал – трошляк, използван в пътното строителство.

пътното строителство.
През последните години обемът отпадък, който се депонира нараства всяка година. Направена бе Инсталация за сортиране на строителния боклук и така цикълът това депо ще бъде значително увеличен. Рециклирането стана ключова дейност за „Враждебна“ и това освен икономическо ползи за Столична община, това намалява и вредното въздействие върху прородата. Дейността по управлението на отпадъците се извършва в съответвествие с изискванията на ISO 14001:2004. Фирмите, които доставт боклук в депото имат договори и всичко е документирано и осчетоводено.

Извозване на строителния боклук с контейнери

Фирма Зашеви-Транс работи и с това модерно сметище за депонирането на едър строителен отпадък. Извозването от града става с контейнери и самосвали. Камион на фирмата никога няма да извози боклука до нерегламентирано сметище или частен двор. Ето защо в част от таксата към клиента е включена именно цената за приемане на строителен отпадък от сметището. В Зашеви-транс ООД вярваме, че е важно да правим бизнес с отговорност към природата и се надяваме нашите клиенти и партньори д ани следват всеки във своята област.

Разполагаме с контейнери за строителни отпадъци с вместимост от 4 куб.м. и 7 куб.м., извозваме строителни отпадъци със самосвали от 2 куб.м. (2.5 т.) до 4 куб.м. (5т.). По поръчка доставяме строителни и инертни материали до вратата на Вашият дом, офис или вила

Вашият коментар