Причини да развивате бизнес в Ирландия

Причини да развивате бизнес в Ирландия

През последните години, Ирландия се установи като инвестиционна дестинация за много мултинационални компании, което никак не е изненадващо заради самия бизнес климат в страната. Примамливият данъчен режим в Ирландия е добре документиран по цял свят, но това не е всичко, което страната има да предложи. В световен мащаб, Ирландия бележи високи резултати в много от ключовите области, важни за компании, които имат намерение да инвестират. Поради това страната се е превърнала в център на редица мултинационални компании. В следващите редове, ще изброим някои от най-важните фактори, обуславящи чуждестранните инвестиции в Ирландия.

Квалифицирани работници

Ирландия притежава млада, гъвкава, приспособима и мобилна работна сила и винаги е имала славата на отличен образователен център.

Ниски корпоративни данъци

Със само 12.5% корпоративен данък, Ирландия се нарежда в челните места в света за данъчно облагане на бизнеса. Важно е да се отбележи, че корпоративният данък в Ирландия не е пряка мярка за стимулиране на бизнеса, а представлява стандартното данъчно облагане в страната за всеки бизнес сектор и промишленост.

Подпомагане

В Ирландия е налице специална програма за финансово подпомагане на работен персонал идващ от чужбина. Тази програма облекчава работниците по отношение на данъка доход, като се превръща във важен фактор за компании, установяващи бизнеса си  в страната и улеснява преместването на служителите им там.

Данъчни кредити

В  Ирландия компаниите могат да се възползват от до 25% данъчни кредити за текущите си годишни корпоративни данъчни задължения. Този кредит се отпуска на компании, развиващи дейност в сферата на вътрешно-служебни квалификационни проучвания и разработки, включващи промишлени предприятия, машини и сгради.

Атрактивен режим

Привлекателният данъчен, регулаторен и правен режим в Ирландия, съчетан с отворената и приспособима бизнес среда, е превърнал страната в първокласна дестинация, където много международни компании установяват своите централи.

Технология

Ирландия има богата история на постижения в сферата на технологиите  и науката и продължава да инвестира в разработването и техническите средства. Доказателство за израстването й като първокласен технологичен център, са инвестициите от многобройни големи технологични компании в развитието на информационни центрове в страната. Наскоро Apple, обявиха проект за такъв център в графство Голуей, на стойност 850 милиона евро.

Език

След Великобритания, Ирландия е втората англоговоряща страна член на Еврозоната, което също е важен фактор за развиването на бизнес от международни компании в страната и Европа.

 

 

Отлични резултати

Повече от 1000 мултинационални компании и корпорации продължават да развиват и разрастват учрежденията си в страната, именно заради доходоносната си и успешна дейност на ирландска земя. Развивайки дейността си от Ирландия, тези компании си осигуряват безпрепятствен достъп до повече от 500 милиона потребители в цяла Европа.

 

Какво казват другите за Ирландия

Освен поради гореизброените причини, Ирландия се представя отлично и в много други международни проучвания:

  • първа в света по достъпност на квалифицирани работници, гъвкавост и адаптивност на работната сила, отношение спрямо глобализацията и инвестиционното стимулиране (The IMD World Competitiveness Yearbook 2014)
  • на първо място (глобално) по стойността на инвестиционните икономически проекти и четвърта по създаване на вътрешна заетост от вътрешни инвестиции по отношение на населението (2014 IBM Global Locations Trends Report)
  • втората „най-свободна” икономика в Еврозоната (Heritage Foundation)
  • през 2014г. Ирландия е единствената от водещите десет европейски държави, отбелязвала ръст в преките чуждестранни инвестиционни проекти (Foreign Direct Intelligence)
  • Ирландия се нарежда в топ 15 в класацията на страните, в които най-лесно се развива бизнес (World Bank Doing Business 2015)

Вашият коментар