Отделът за подбор на персонал

Връзки на отдела за Човешки ресурси с другите отдели

За да изпълняват ефективно функциите си, отделът за подбор на персонал трябва постоянно и тясно да взаимодейства с други отдели на предприятието:

Взаимодействие с организацията счетоводство

Отделът за подбор на персонал взаимодейства със счетоводния отдел на организацията за решаване на въпроси, свързани с възнаграждението.

Така че в счетоводния отдел на организацията отделът за персонал представя документи и копия на заповеди за уволнение, допускане до работа, командировки, ваканции, възнаграждения или неустойки за служителите.

 Взаимодействие с правния отдел

Юридическият отдел предоставя на персонала на кадровия отдел информация за последните промени в действащото законодателство и предоставя цялостна правна помощ.

Взаимодействие с други фирмени отдели

По кадрови въпроси отделът за персонал постоянно взаимодейства с всички структурни подразделения на компанията.

За нас: Ние сме фирма Upskill и се занимаваме да трансформираме традиционните HR услуги в завладяващи, интригуващи и продуктивни човешки взаимоотношения.

  • Подкрепяме международни и местни компании да развиват своя бизнес чрез партньорство в намирането на таланти, обучаването и развитието им и дългосрочно консултиране.
  • Ние ви предлагаме лоялно партньорство, ефективност и прозрачност!

За контакт с нас: София,  жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4.

Телефон: +359 882 240 381.

HR консултиране

HR консултирането е вид консултация, фокусирана върху повишаване на ефективността на функционирането на системата за управление на персонала. Нашите специалисти са готови да работят заедно с вас в създаването или разширяването на функциите на HR службата, да участват в разработването на стратегия за управление на персонала и да съдействат за избора и внедряването на съвременни HR технологии.

HR Консултиране

Не е тайна, че успехът на всяка компания директно зависи от компетентното и ефективно управление на персонала и бизнес процесите.

Бизнес треньори

Сферата на работа с подбор на персонал или, както се нарича още, HR сферата е една от най-важните във всяка организация, тъй като неефективната работа на това звено застрашава успешното развитие на цялата компания. Професионално изградената работа на HR отдела е ключът към успешната работа на персонала.

Вашият коментар