Мода и процеси

Мода и процеси

Спорно е точното формиране на процесите в модните тенденции през вековете. Съществуват редица факти и доказателства за ролята на елитното общество в модните течения. Въпреки това, през XXв. модната теория на елита е критикувана (по-специално от американският социолог Г.-Дж. Блумер) за преувеличаваната роля на елита в процеса на функциониране на модата. Модата почти винаги е свързвана с масовият избор и масовото поведение. В съвременното общество водещата роля играе средната класа, която определя тенденциите, заради нейното относително нестабилно междинно положение в обществото: от една страна, се опитва да подобри социалния си статус, като имитира елит, от друга страна, подчертава разликата между долните социални слоеве. В XX век. много от новата „мода“ се появява в ниските прослойки на обществото – джаз, деним и т.н.  Известният дизайнер на модни дрехи Карл Лагерфелд казва през 1980 г.: „Който пренебрегва улицата е глупак. Именно улицата определя модата през последните двадесет години. “

Нестабилна социална ситуация е причина за активното участие на жените в модата във връзка с еманципацията в XIX-XXв. и младите хора през втората половина на XX век.

Модата като социален регулатор

Модата е социален регулатор, демонстрирайки, от една страна, социалното неравенство в обществото, което показва разликите между социалните групи (различните социални групи имат различни възможности и стимули за участие в модното поведение модните образци имат различни стойности и т.н.). От друга страна, модата изглажда различията между социалните групи, като фактор в демократизацията на съвременното общество.

Мода – не просто средство за демонстриране на социален статус, но и средство за общуване между хората, като форма на масова комуникация. Модата може да функционира като средство за комуникация на смесени групи и междуфирмена комуникация като. Модата е свързана с основните социално-психологически механизми за комуникация: предложение, внушение, замърсяване, убеждения, имитация. Още през XIX век. се появява трактовка за модата като модел за подражание (Хърбърт Спенсър: „Модата е по-същество една имитация“).

Източник: http://e-obuvki.com/

Вашият коментар