Един ден от живота на дневния трейдър

Търговците участват на финансовите пазари чрез купуване и продаване на акции, фючъри, форекс и други ценни книжа. Както съществуват много видове инвеститори, така и търговците варират от малкия индивидуален спекулант, работещ от домашен офис до институционалния играч, който движи десетки или стотици милиони долари и сключва сделки на всяка търговска сесия.

Видове трейдъри и стилове за търгуване

Търговците се дефинират от периода, в който те отварят и затварят позициите си (периода на задържане). Начина, по който намират възможности за търговия и как те изпращат поръчки на пазара. Обикновеният трейдър взима своите решения, като следи пазарите. Ръчно поставя поръчки в отговор на информацията, която е налична по това време. Системният трейдър (със софтуер за търговия), от друга страна, използва известно ниво на автоматизация, за да въведе обективен набор от правила, позволяващи на компютъра да сканира за възможности за търговия и да управлява цялата дейност по въвеждане на поръчки. В таблицата по-долу са изброени различните стилове на търговия със съответната времева рамка и методология за всяка от тях.

 

Стил на търгуване Период на задържане Метод
Позиционен месеци до години ръчно или със софтуер
Суинг дни до седмици ръчно или със софтуер
Дневна търговия

(day trading)

за деня – без да престояват през нощта ръчно или със софтуер
Скалпиране секунди до минути – без да престояват през нощта ръчно или със софтуер
Високочестотен секунди до минути със софтуер

 

Поради това разнообразие сред търговците, наистина няма такова нещо като „типичен“ ден в живота на един търговец. С оглед на това, нека да разгледаме какво може да представлява един ден на индивидуален, обикновен дневен трейдър. Тъй като това е най-привлекателния начин за начинаещите

Преди отварянето на пазара

Преди пазарите да отворят повечето дневни търговци са заети да наваксат с всички събития, които са се случили през нощта и биха могли да засегнат търговията през деня. Това включва четене на статии от различни вестници и финансови уебсайтове, както и слушане на финансовите новинарски мрежи, като CNBC и Bloomberg.

Разглежда се и икономическия календар. Много е важно да се знае какви важни данни за икономиките на различните държави предстоят да излязат през конкретния ден в икономическия календар.

След като разгледат икономическия календар, прочетат за събитията и разберат какво казват другите анализатори, търговците се насочват към работните си места, включват компютрите, отварят анализите си и търговските си платформи. Ако всичко работи както трябва, търговците могат да започнат да търсят потенциални възможности. Някои търговци работят само върху един или два инструмента, на които ще отворят графиките и може добавят избрани технически индикатори. Други използват софтуер за сканиране на пазарите, за да намерят ситуации, които отговарят на техните точни изисквания. След като компютърът състави списък с инструменти, отговарящи на тези критерии, търговецът може да ги постави в списъка си за наблюдение.

Ранна търговия

Първият половин час на търговията обикновено е доста волатилен, тъй като много (но със сигурност не всички) отделни търговци стоят настрана, за да дадат на пазара време да се изясни и да избегнат незабавното „удряне“ на стоп.

От тук нататък се започва една игра на търпение, в която търговците гледат за възможности, които се основават на техните собствени критерии за търговия, опит, интуиция и текуща пазарна активност. Точността и моментът стават все по-важни, колкото по-кратък е периода за задържане на позицията и колкото по-близка е целта за печалба. След като се открие възможност, търговецът трябва да действа бързо – секундите могат да направят разликата между печелившата и губещата сделка.

Същевременно много търговци ще подават поръчки за взимане на печалба и стоп загуба с цел предпазването от неблагоприятни ценови движения. В зависимост от начина на търговия, един търговец може да изчака тази позиция да затвори преди да влезе в друга или може да продължи да търси още възможности.

Много търговци търсят възможности за затваряне в късната сутрин. Тъй като обемът на търговията и волатилността намаляват с настъпването на обяд, повечето търговци се надяват, че позициите ще достигнат целта си за печалба преди обедните часове. В противен случай следващите няколко часа могат да бъдат доста спокойни (и скучни), тъй като големите играчи са на обяд и пазарите се забавят.

Втори етап

След като институционалните търговци се върнат, пазарите се раздвижват и обемът и движението на цените отново оживяват. Търговците се възползват от това, търсейки допълнителни възможности за търговия. Всички позиции, открити от сутринта и/или взети сега, ще трябва да бъдат затворени преди края на деня. Търговците желаят да влязат в търговията възможно най-скоро, за да постигнат желаните печалби преди края на сесията.

Търговците продължават да наблюдават откритите си позиции и да търсят повече възможности. Тъй като дневните търговци не задържат позициите си за следващия ден, мнозина определят времева граница, след която няма да отварят допълнителни позиции. Това помага да се гарантира, че те ще имат достатъчно време, за да реализират печалба, преди затварянето на пазарите.

С наближаването на края на търговската сесия търговецът затваря всички отворени позиции и анулира неизпълнените поръчки. Това е важна стъпка, тъй като отворените поръчки могат да се изпълнят, без търговецът да го осъзнае, което води до потенциални загуби. Един търговец може да приключи деня с печалба, на начално ниво или на загуба. Така или иначе това е просто още един ден на търговия. Опитните търговци знаят, че не бива нито да празнуват големите пeчалби, нито да плачат за загубите си. За търговците това, което е от значение се случва с течение на времето – в рамките на месеци и години.

Късна Търговия

След като пазарите затворят, търговците завършват деня, преглеждайки сделките си и отбелязвайки какво се е случило добре и какво е можело да се направи по-добре. Много търговци използват търговски дневник – писмен дневник или таблица на ексел, като записват всички свои сделки, включвайки символа, защо е извършена сделката, входна цена, цена на излизане, големина на позицията и всякакви бележки за пазара, които може да са засегнали търговията.

Ако бъде организиран и използван правилно, търговският дневник може да предостави жизненоважна информация относно как да се подобри стратегията и изпълнението. Много търговци ще се върнат във финансовата информационна мрежа, за да направят отчет на деня и да започнат да правят планове за следващата търговска сесия.

Най-накрая

Преди и след пазара, много голяма част от времето се изразходва за проучвания – преглеждане на икономически календар, изучаване на пазарите, експериментиране с технически индикатори и усъвършенстването им чрез демо платформи за търговия.
Дневната търговия има много предимства. Можете да бъдете ваш собствен шеф, да настроите своя график, да работите от дома и да постигнете неограничена печалба. Докато често чуваме за тези преимущества, е важно да осъзнаем, че дневната търговия е трудна работа и бихте могли да завършите 40-часова работна седмица без „заплата“.
Дневните търговци прекарват голяма част от дните си като наблюдават пазарите за възможности за търговия и откритите си позиции. Много от вечерите си те проучват и подобряват своите планове за търговия. Тъй като търговията може да бъде доста самостоятелно занимание, някои търговци избират да участват в „чат стаи“ за търговия, които имат социални и образователни цели.

Вашият коментар