Висока енергийна ефективност на куполните къщи

Висока енергийна ефективност на куполните къщи

Сферичната форма притежава съотношението на най-голям обем към най-малка ограждаща повърхност. Това в комбинация с изцяло дървена конструкция и отлична изолация обуславя минимални топлинни загуби. Висока енергийна ефективност на куполните къщи – при куполната форма за отопление на къщата са необходими с 30-40% по-малко от ресурсите нужни за къща с квадратна, правоъгълна или друга форма.

В конвенционалното строителство в България за съжаление основният фокус е минимални разходи и максимална печалба. Това води до изпълнения на сгради с изключително ниски показатели на енергоефективност.

 • Поради правоъгълната си форма ограждащата повърхност по-голяма, което води до повече енергийни загуби и до по-голям обем за отопление.
 • Правите стени заключват ъгли в точките си на свързване. Това води до образуването на студени джобове и неоптимално разпределение и циркулация на въздуха (топлият въздъх се задържа в горния край на помещенията)
 • Формата, както и използването на материали с различна топлопроводимост води до образуването на термомостове, което понижава в голяма степен нивото на енергийна ефективност.
 • Лоши изолационни стойности на използваните материали. В сравнение 5 см дърво отговаря на изолационните свойства на 13 см тухла с отвори/25 см плътна тухла и 77см стоманобетон.

Предимства на сферичната форма:

 • Сферата има най-малкото съотношение на площта на ограждащата повърхност към вътрешния обем на сградата сред всички фигури със същия обем.  Повърхностната площ, засегната от околната среда, има много по-голямо влияние върху енергийната ефективност на къщата, отколкото върху качеството на запечатване на фугите и дебелината на стените. А топлинните загуби на основата не зависят от площта на пода, а от дължината на периметъра.
 • Освен това в сферичната къща няма студени ъгли, които в голяма степен водят до загубите на топлина.
 • Сферичната й форма притежава много добри аеродинамични характеристики. Това заедно са устойчивост на конструкцията гарантира сигурност при натоварване от вятър и сняг. Топлинната загуба на сградата е пряко пропорционална на нейното аеродинамично съпротивление. Поради аеродинамичния ефект на дизайна, вятърът се огъва около купола с по-малко съпротивление.

Други предимства са:

 • Сферичната форма способства постоянна циркулация на въздухa в купола и по-топъл въздух не се събира в горната част на купола
 • През зимата охладеният въздухът става по-плътен и се движи надолу по стените към центъра. Всякакъв отоплителен уред, разположен във възходящия поток ще отоплява равномерно целия купол. Подобно на голям рефлектор, куполът отразява и концентрира топлината, намалявайки по-естествен начин загубите през външните стени и увеличавайки енергийна ефективност.
 • При дървени куполни къщи носещата конструкция е от дърво, което само по себе си е отличен изолатор. Това води до липса термо-мостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. Дървени куполни къщи са с отлични изолационни качества. За да се постигнат подобни характеристики при сградите със железобетонна или метална конструкция, е необходимо да се поставят значителни по размер външни изолации. Като целта е да се изолират надеждно всички конструктивни елементи от външната среда, да се направят вътрешни изолации на всички елементи от конструкцията. Въпреки всички тези допълнителни работи, практически е невъзможно да се елиминират напълно всички термомостове в една монолитна сграда. Това води до елементи с по-ниска температура вътре в сградата и е предпоставка за образуване на конденз и мухъл.
 • Компактната форма на къщата позволява по-малка обща дължина на тръбните системи за отопление. Както и БГВ (битова гореща вода) и вентилация (следователно по-ниски топлинни загуби и енергиен разход за задвижване на помпи и вентилатори).

Проучване на енергийната ефективност и ик. рентабилност на куполна къща с диаметър 10м

По този начин куполната къща има оптимални енергийни характеристики и в съвокупност със съвременните материали и технологии, цената на отоплението (и климатизиране) е с 70-90% по-малка – възможност за изп. на ВЕИ

Вашият коментар