Съществена част от нормално съжителство с куче е контрол на теглото

Съществена част от нормално съжителство с куче е контрол на теглото

Правилното обучение прави кучето ви послушно и възпитано. Обучението също помага и за изграждане на силна връзка между вас и вашето куче. Обучението на кучето не винаги е лисна задача. Изисква се търпение, положително мислене и упоритост и контрол на теглото.

Едно от най-важните неща при обучението на кучето е използването на награди. Те помагат за изграждане на положителни асоциации с командите, които искате вашето куче да изпълнява. Това могат да бъдат словесна похвала, лакомства или време за игра. Тази техника е особено полезна. Тя помага на кучето ви да изгради положителна връзка с обучението.

Друг важен аспект от обучението на кучето е последователността. От определящо значение е да представяте вашите команди и методи на обучение последователно, за да избегнете объркване на вашето куче. Използвайте едни и същи команди всеки път, когато искате кучето ви да извърши определено действие. Последователността също включва определяне на граници и правила за вашето куче. Това ще помогне на вашето куче да разграничи желано от нежелано поведение.

В началото на обучението е важно да започнете с по-прости команди. Това могат да бъдат команди като „остани“, „седни“ и „ела“.  Тези команди полагат основата за по-комплексно обучение в бъдеще.

Когато кучето се науча да изпълнява основните команди безпроблемно, може да преминете към по-сложни. Важно е винаги да възнаграждавате кучето се за добре свършената работа.

Обучението на каишка е особено важен аспект от обучението на кучето, особено ако планирате да го извеждате често на разходка или на обществени места. Важно е да дадете време на кучето да свикне с каишката и чак след това да започнете да правите опити да ги разхождате с нея. Важно е да напомним, че поощрението и изключително важно за обучението при всяко едно ново умение.

Друг важен аспект от обучението е правилната социализация. Тя включва взаимодействието на вашето куче с различни хора, животни и среди. Това помага на кучето ви да се чувства по-удобно в различни ситуации и намалява риска от агресивно поведение.