Правила за правилно използване на микробиологични компоненти при почистване на септични ями в Бургас

Има редица правила, които трябва да се спазват при почистване на септични ями

При използване на бактерии при почистване на септични ями в Бургас.

Тъй като тези микроорганизми не понасят въздействието на вещества като манган и хлор. Когато хлорираните отпадъци навлизат в шахтата, трябва да добавите нова партида бактерии към нея. Разреждайки съдържанието на септичната яма с чиста вода, необходима за активиране на бактериите . Същата процедура се провежда при удебеляване и възможно втвърдяване на съдържанието на ямата. Както и образуване на твърда кора на повърхността. Използването на бактерии за септична яма помага за борба с заиляването. Под въздействието на бактерии обемът на утайките, образувани в камерите, намалява, което позволява по-рядко почистване на септичните ями.

При масивни емисии на отпадъчните води и почистване на септични ями в Бургас може да не настъпи пълно разлагане на органични вещества. А процесите на разлагане да протичат само до образуването на мастни киселини, които нямат време да се превърнат в въглероден диоксид и метан. В този случай има натрупване на киселини, причинявайки забавяне в процеса на разлагане на утайките. Освободените мехурчета от сероводород, метан и въглероден диоксид започват да се издигат нагоре, носейки частици тиня със себе си. Тези частици, заедно с частици масло и мазнина, плаващи по повърхността на водата, образуват уплътнена кора с дебелина 0,3 – 0,4 м. За да се предотврати напускането на образуваната кора от картера, на изхода е предвиден тройник. Единият край е потопен във вода, а другият е повдигнат.

Това устройство предотвратява изтичането на плаващия кекс от септичната яма, а също така помага за предотвратяване на запушване на тръбите. В случай, че тройникът се запуши, той трябва да се почисти чрез специална тръба, инсталирана за тази цел в тялото на септичната яма.

Септичните ями в Бургас, които са от всякаква конструкция, изискват периодично почистване, което е необходима и задължителна мярка за поддържане на системата за пречистване в работно състояние и предотвратяване на спешни случаи. Честотата на почистване на септични ями ще зависи от техния размер, конструктивни характеристики и производителност.