Относно техническите характеристики на звукоизолацията – част 2

Техническите характеристики на звукоизолацията

  • Пожароустойчивост.

Звукоизолацията от базалтови влакна се смята за определено незапалим материал. Освен това може да действа като пречка за открит огън. Максималната й допустима температура, която материалът може да издържи, без да се разтопи, е 1114 градуса по Целзий. Поради това каменната вата може да се използва за изолация на устройства, които работят при високи температури. Според стандартите на пожарната безпоасност тази изолация принадлежи към групата NG.

  • Звукоизолация.

Тази изолация е в състояние да заглуши вертикалните звукови вълни, които преминават вътре в стените. Поглъщайки акустичните вълни, каменната вата намалява времето за реверберация и не пропуска звук не само в изолираното помещение, но и в съседните помещения.

  • Сила.

Благодарение на произволното подреждане на влакната в каменната вата, дори материал с ниска плътност може да издържи големи натоварвания. При деформация от десет процента изолацията има граници на якост на компресия от 5-80 килопаскала. Това свойство на каменната вата гарантира дълъг живот без промяна на формата и размера.

  • Химична и биологична активност.

От химическа гледна точка тази изолация е пасивна. Не реагира с метал, дърво, пластмаса и други материали. В допълнение, топлоизолаторът не се характеризира с гниене, увреждане от микроорганизми, гризачи.

  • Екологична безопасност.

Наличието на фенолформалдехидна смола в състава на материала предизвиква много спорове относно екологичността на каменната вата. Въпреки това, според последните проучвания съдържанието на токсични вещества в базалтовите влакна е изключително ниско. В допълнение, те не се открояват от памучната вата, тъй като се неутрализират на етапите на производство.

Дебелина на каменна вата.

В последно време тази изолация се произвежда с дебелина, кратна на 50 милиметра. Същата и на материала минималната дебелина. Каменната вата като топлоизолатор се използва под бетонна замазка, за подова изолация. Максималната дебелина достига 200 милиметра. Обикновено такава каменна вата се използва на горните етажи на една многоетажна сграда.

  • Размери на каменна вата.

Каменната вата на рула е с дължина до 10 метра. Ширината обикновено е в рамките на 1,2 метра. Материалът на плочите е с размери 1000х1200 милиметра.