Оздравяване и стабилизация на фирмите

Оздравяване и стабилизация – тази услуга е сред рядко предлаганите на българския пазар, но е нормална практика в страните от ЕС като Германия, Великобритания и Ирландия. По същество тя включва както управлението на дадени активи, така и обещанието да се постигнат точни резултати във времето.

При стабилизационния процес нещата от теория се превръщат в практически действия по оздравяването на фирмите и процесите и постепенно се достига първо техния оптимален, а после и максимален обем на опративност.

Тази услуга сама по себе си е комплексна и започвайки от анализа преминава в престуктуриране и оптимизация, подобряване работните характеристики, оптимизация на предлаганите стоки и услуги. След това се върви към подобряване на финансовите показатели, конкурентноспособността, функционалноста на активите, всичко това неминуемо довежда до увеличаване маржа и свиване на разходите.

Този всеобхвателнпроцес никак не е кратък. Често той изисква големи и продължителни усилия от мениджмънта. Практиката на екипа на Управление на рискови активи показва, че едно оздравяване и стабилизация на фирма или предпирятие изисква често 3-4 години. Едва тогава се достига оптималния потенциал на активите, а достигането на максималният отнемаприблизително още два цикъла.

Разбира се своето влияние върху този оздравяването и стабилизацията на компаниите оказва макро и микро средата, в която оперира. Това влкючва в себе си колебанието на всякакви условия влияещи на оперативния процес – политико-икономическа среда, нормативна база, световни и европейски тенденции и конкуренция, научно-технически достижения и иновации, субсидии и еврофондове. Има десетки примери в страни като Ирландия, Обединеното кралство, Норвегия, Холандия и Германия.

Гореизброеното изисква от оперативния мениджмънт гъвкавост и оптимална информация за да се стигне до правилните решения. Синхронизацията и професионалните умения са важен фактор в целия процес.

Вашият коментар