За Irishbiz.eu

Welcome to Irishbiz.eu – a bilingual platform, where business owners form Ireland and Bulgaria can present their products and services. Our team can also consult you if wish to invest in those countries. We have a profound knowledge in all legal, economic and social aspects in Bulgaria and Ireland. Do not hesitate to check our professional advice.

This project is facilitated by Atreo Ltd Dublin.

 

Добре дошли в Irishbiz.eu – двуезична платофрма, в която собственици на фирми от Ирландия и България могат да представят продуктите и услугите си. Нашият екип е на разположение за консултация, в случай че имате намерение да инвестирате в тези две държави. Ние познаваме в дълбочина правните, икономическите и социални аспекти в Ирландия и България. Не се колебайте да ни потърсите за професионалното ни мнение.